Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss istället.

Från och med 1 januari 2023 får du dra av 20 procent av kostnaden för solceller. Behöver du installera en laddbox till din framtida eller befintliga elbil får du göra avdrag på 50 procent. Om du installerar batteri för lagring av din egenproducerade el får du också göra avdrag på 50 procent.

Liksom alla förbättringar, renoveringar och utbyggnationer har solceller en märkbar positiv effekt på husets värde. Det finns flera studier och undersökningar som visar detta, bland annat en färsk studie från Sveriges Lantbruksuniversitet och Vattenfall som har undersökt hur solceller påverkar värdet på ett hus.

Studien visar att hus med solceller har en genomsnittlig värdeökning på 14 procent. Man fann också att värdeökningen väntas vara högre än priset för själva solcellsanläggningen. Enligt en opinionsundersökning utförd av svenska Novus kan 71 procent av de tillfrågade tänka sig att betala mer för en bostad som har solceller.

Definitivt. I Sverige finns det bra förutsättningar för att producera solenergi. Södra Sverige har ungefär lika många soltimmar per år som Tyskland, som är världsledande i solenergi. Enligt Internationella Energirådet IEA i Tyskland kommer cirka 8 procent av elen från solceller. Motsvarande siffra i Sverige är än så länge 0,1 procent, men stiger, varje dag.

En solcellsanläggning består av solceller som monteras på husets eller garagets tak men även på marken i vissa fall, samt en växelriktare. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el. För att elen sedan ska kunna användas i hushållet måste den omvandlas från likström till växelström, det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

En molnig dag kommer produktionen att sjunka, men inte gå ner på noll, och en solig dag kommer produktionen att vara som högst. Vanligt dagsljus, även om det är molnigt, räcker gott och väl för att producera solenergi. Mellan mars och oktober är produktionen som högst.

Nej, vanligtvis krävs inte bygglov för att installera solceller, förutsatt att solcellerna monteras på en existerande byggnad och följer dess form. Bygglov kan dock vara nödvändigt i vissa kommuner och självklart så hjälper vi till med din bygglovsansökan om det önskas.

Priset för solceller på en normalstor villa är omkring 120 000 SEK och efter det gröna avdraget blir det 102 000 SEK. Det finns flera faktorer som påverkar priset, bland annat hur stor anläggningen är, kvalitén på solcellspanelerna och förutsättningarna för installationen. Lantbruk, företag och bostadsrättsföreningar har andra kostnader.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök och få en detaljerad offert presenterad.

En grov kalkyl kan se ut enligt följande: en 10 kW:s solcellsanläggning kostar ungefär 150 000 SEK före avdrag. Om man tar det gröna avdraget innebär det en slutkostnad på ca 128 000 SEK.

Med solcellerna monterade i sydläge producerar en sådan anläggning ungefär 9500 kWh per år, vilket leder till besparingar i storleksordningen 11 000 SEK per år, fördelat på lägre elkostnader och intäkter genom försäljning av överskottsel.

I detta fall innebär det att solcellerna är betalda efter 11 års användning – resterande 20 års användning är bara ren vinst – i det här fallet över 200 000 SEK. Större system har kortare återbetalningstid och högre vinst.

Från att beställningen är inkommen tar det omkring 4-6 veckor tills att anläggningen är monterad och driftsatt.
Solceller har en uppskattad livslängd på 25 – 30 år. Det betyder inte att de slutar producera el efter 25 år. Med livslängd menas i detta fall en effektgaranti, som innebär att minst 80 % av toppeffekten kvarstår efter perioden. Livslängden innan solceller måste bytas ut är längre än 30 år.

Den el som du producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Villaägare förbrukar sin egenproducerade el, och när produktionen är större än förbrukningen levereras det ut el på elnätet, vilket kallas överskottsel.

Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent. Det är svårt att säga exakt hur mycket du kommer kunna sälja din el för men räkna med 30-80 öre per såld kWh. Under 2018 var snittpriset 46 öre/kWh. För den överskottsel dina solceller producerar som säljs vidare till elnätet får du en skattereduktion värd 60 öre per såld kWh.

Med skattereduktion menas ett avdrag på din inkomstskatt, och kräver att du har en deklarerad inkomst. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kWh är den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 SEK per år.